Kontakt

NB: Har du feil på tv/internett? Ring 09000!

Haneseth Harstad AS

Besøksadresse:
Mercurvegen 21,
9408 Harstad

Daglig Leder:
Svein-Arne Ludvigsen
Tlf: 478 42 000
E-mail: sal@haneseth.no

Avdelingsleder svakstrøm:
Robin Hansen
Tlf: 478 65 123
E-mail: roh@haneseth.no

Installatør/prosjektleder:
Oddbjørn Larsen
Tlf: 952 38 055
E-mail:oddbjorn.larsen@haneseth.no

Felles telefon/mail
Tlf sentralbord: 77 01 64 00
E-mail:harstad@haneseth.no