L

Haneseth Harstad AS

Besøksadresse
Mercurveien 21
9408 Harstad

Postadresse
Postboks 551
9408 Harstad

Telefon
+47 77 01 64 00

Epost
harstad@haneseth.no

w

Kontakt

02.05.201612:54 Tore Olsen

NB: Har du feil på tv/internett? Ring 09000!

Haneseth Harstad AS

Adresse:
Mercurvegen 21,
9408 Harstad

Daglig Leder:
Svein-Arne Ludvigsen
Tlf: 47 84 20 00
E-mail: sal@haneseth.no

Installatør:
Vidar Pedersen
Tlf: 99 52 44 91
E-mail: vidar.pedersen@haneseth.no

Avdelingsleder svakstrøm:
Robin Hansen
Tlf: 47 86 51 23
E-mail: roh@haneseth.no

Ingeniør/prosjektleder:
Frank Ludvigsen
Tlf: 90 83 81 01
E-mail:frank.ludvigsen@haneseth.no

Felles telefon/mail
Tlf sentralbord: 77 01 64 00
E-mail:harstad@haneseth.no

google map